• hbworldwide@hbworldwide.co.tz
  • Ilala, Dar Es Salaam

About HB Worldwide

HB Worldwide LTD was formed in 2003, with the Mission of coming up with daily use products for the good people of Tanzania.

Beginning with RUNGU Insecticide Spray, the RUNGU brand has grown into a household name with several products boasting enviable market share.

To date, RUNGU spray remains at the core of our business and the driving force behind the company’s success.

What began as a humble venture of less than 10 employees, has now grown into a company with over 100 employees, all of whom firmly uphold the belief that the RUNGU name stays synonymous with trustworthiness, honesty, reliability and value for money.

Read More

Our Products

RUNGU Products are known for their very good quality, user & environment friendly as well as very affordable pricing.


Bidhaa zetu ni ya mazingira rafiki, zimeandaliwa kwa ubora mzuri na kwa bei nafuu. Ndiyo sababu tunaaminiwa na jamii nzima ya mamilioni ya Watanzania.

RUNGU
Insecticide Spray

Having been in the market for over 30 years, RUNGU Insecticide Spray is at the forefront of the fight against Malaria.

We have constantly sought to review and improve our formula to increase its potency and have re-introduced the product with 3 new scents; Lemon, Orange and Potpourri.

RUNGU Insecticide Spray is the immediate solution to most flying and crawling insects that may come between you and a good night’s sleep!


Baada ya kuwa katika soko kwa zaidi ya miaka 30, dawa ya RUNGU ya kuua Wadudu warukao na watambao ipo mstari wa mbele katika vita dhidi ya Malaria.

Tunaendelea kuchunguza na kuboresha bidhaa yetu ili kuongeza uwezo wake. Vilevile tumeanzisha bidhaa zenye manukato tatu tofauti; Ndimu (Lemon), Chungwa (Orange) na Maua (Potpourri).

RUNGU Spray ni suluhisho la haraka kwa wadudu warukao na watambao ambao wanaweza kuja kati yako na usingizi mzuri wa usiku.

Know More

RUNGU
Max Double Edge Blades

The Double Edged Blade is a must-have product for most Tanzanians’ day to day lives. Hence it is a product which is highly in demand.

With a vision to provide an overall better quality blade, for a smoother shaving experience, our team introduced RUNGU MAX Stainless Steel Platinum Coated Blades.

RUNGU MAX Blade has captured the market with its superior sharpness and tough edges. This has resulted into nationwide demand and availability, with the trendy catchphrase "RUNGU MAX ni goody goody!"


Wembe yenye makali pande zote mbili ni bidhaa ipendwayo na Watanzania wengi na hivyo ni uthibitisho wa bidhaa yenye ubora zaidi unaotakiwa na watumiaji.

Kutokana na timu yetu kuwa na mtazamo wa mbele, ikachanganua kuingiza wembe bora katika soko na kuipa umaarufu kuwa RUNGU MAX.

Kwa hiyo, RUNGU MAX imechukua nafasi yake katika soko na viwango vyake vya hali ya juu na ni ya kimataifa "RUNGU MAX ni goody goody!"

Know More

RUNGU
Medicated Soap

The equatorial climate in Tanzania brings with it year-long sunshine and periodical intense heat. Under the scorching Sun, do we see the people of this great nation striving and working hard.

Our Anti-Bacterial Soap provides the perfect blend of smoothness and germ protection; targeting common bacteria due to prolonged exposure to dust.

RUNGU Medicated Soap has a numerous uses including bathing, washing hands, shaving, cleaning and much more.

“Kinga Afya yako na ya Familia yako na RUNGU Medicated Soap!”


Hali ya hewa ya joto nchini Tanzania huleta jua na joto kali. Chini ya mtazamo huo tunashuhudia kuona watu wa taifa hili wakijitahidi na kufanya kazi kwa bidii katika nyakati ya jua kali ya hali ya hewa.

Sabuni Yetu ya Dawa (RUNGU Medi) hutoa ulinzi kamilifu kwa ngozi wa mwili wa mwanadamu na kupambana na vinyemelea. Malengo ni kuua vijidudu vinavyosababishwa kutokana na jasho na vumbi iliyokithiri.

Sabuni ya Rungu inaweza kutumika kwa kuoga, kuosha mikono, kusafisha na mengi zaidi. "Kinga Afya yako na ya Familia yako na RUNGU Medicated Soap!"

Know More

RUNGU
Pens

The prosperous future of the nation of Tanzania primarily depends upon the education of the up-coming generations.

The Father of Our Nation, Mwalimu Julius K. Nyerere is famously quoted to have said, "Education is not a way to escape poverty, it is a way to fight it."

Rungu Pen is one of the tools in the fight against poverty. We present to you Rungu Pen in a variety of choices and assorted colors. The pen contains good quality ink which flows smoothly through the pen nib, even after several falls – all this at an affordable price!

The Rungu Pen is very user-friendly, flexible in writing and can easily fit into stationery boxes. It is a product which we would also recommend for office use.

Let Rungu Pen do the writing!


Msingi wa ustawi wa baadaye wa Taifa la Tanzania hasa hutegemea elimu ya vizazi vijavyo.

Baba wa Taifa letu, Mwalimu Julius K. Nyerere, usemi wake mashuhuri inanukuu kwamba, "Elimu sio njia ya kuepuka umaskini, ni njia ya kupigana nayo."

Rungu Pen ni moja ya zana za kupambana na umasikini. Tunachukua fursa ya kuwaletea Rungu Pen katika aina mbalimbali za uchaguzi, zenye wino wa ubora wenye maadishi safi, na kwa bei nafuu.

Ni bidhaa ambazo kutokana na rangi zake na uimara hata baada ya kuanguka chini, haisiti kuandika hivyo tunapendekeza pia kwa matumizi ya ofisi.

Rungu Pen imetengenezwa kwa matumizi rafiki, hususan kwa maandishi nyororo na inaweza kukaa kirahisi katika masanduku la kuhifadhia vifaa vya maadishi.

Jukumu la Rungu Pen ni kuandika, wakati biashara yako inazungumza!

Know More

Sajid Noorani

Company: VEBBLY®

Lorem ipsum dolor sit amet, lorem nibh lectus urna arcu, lorem erat semper, auctor suspendisse quisque molestie ut. Elit massa dui, leo enim magna. Cursus maecenas

Zain Nasser

Company: Magic Max

Lorem ipsum dolor sit amet, lorem nibh lectus urna arcu, lorem erat semper, auctor suspendisse quisque molestie ut. Elit massa dui, leo enim magna. Cursus maecenas